Rekolekcje z postem wg św. Hildegardy

Regulamin rekolekcji z postem wg św. Hildegardy

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Rekolekcjach z postem wg św. Hildegardy (dalej jako „Rekolekcje”).

2. Organizatorem Rekolekcji jest Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), ul. Kielecka 33, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn, a Rekolekcje odbywają się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół św. Hildegardy.

II. Rejestracja i warunki płatności

1. Koszt całych Rekolekcji wynosi:

2190 zł. – Turnus 8-dniowy Ołtarzew 24 lutego – 2 marca 2024 r. (Dopłata do pok. 1-osobowego 250 zł.)
1890 zł. – Pozostałe turnusy. (Dopłata do pok. 1-osobowego 250 zł.)

2. Warunkiem przyjęcia na Rekolekcje jest wypełnienie formularza zapisu TUTAJ oraz dokonanie wpłaty zadatku w kwocie 600 zł poprzez link płatności online, który wyświetli się zaraz po dokonaniu rezerwacji oraz otrzymają go Państwo w mailu potwierdzającym rezerwację, lub przelew na konto.

3. Brak płatności w terminie 3 dni od przesłania wypełnionego wniosku skutkuje anulowaniem zapisu.
Można dokonać ponownego zapisu w dogodnym terminie.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rekolekcjach zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Jeżeli zapłacili Państwo zaliczkę 600 zł., wysokość pozostałej kwoty dopłaty jest następująca:
– Turnus 8-dniowy Ołtarzew 24 lutego – 2 marca 2024 r. 1590 zł. za pokój dwuosobowy lub 1840 zł. za pokój jednoosobowy
– Pozostałe turnusy 1290 zł. za pokój dwuosobowy lub 1540 zł. za pokój jednoosobowy
należy uiścić do 3 tygodni
przed terminem rozpoczęcia rekolekcji na konto:

Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
ul. Kielecka 33, Święta Katarzyna
26-010 Bodzentyn
65 1020 2629 0000 9702 0404 3832
Numer konta dla wpłat zagranicznych:
NUMER IBAN: PL 65 1020 2629 0000 9702 0404 3832
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW

6. Na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia rekolekcji otrzymają Państwo informację mailową przypominającą o ww płatności. Nieuregulowanie płatności pozostałej kwoty w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji skutkuje automatycznym anulowaniem zapisu. Można dokonać ponownego zapisu w miarę dostępności miejsc.

7. Dokonując zapisu na Rekolekcje wyrażają Państwo zgodę na obciążenia związane z rezygnacją.

8. O uczestnictwie w Rekolekcjach decyduje kolejność zgłoszeń, o ile Organizator nie zarządzi inaczej.

III. Zasady obwiązujące w Domu Rekolekcyjnym

1. Dom Rekolekcyjny jest naszym domem przez czas trwania Rekolekcji. Dbałość o czystość w pokojach i miejscach zajęć niech będzie naszą wspólną troską.

2. Szczególnym miejscem Domu Rekolekcyjnego jest kaplica, która zawsze jest otwarta. Osoba opuszczająca kaplicę jako ostatnia gasi światło.

3. Na posiłki przychodzimy punktualnie, naczynia odnosimy do okienka.

4. Nie wyrzucamy fusów z ziół do zlewów i umywalek.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ul. Kielecka 33, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn.

2. Szczegółowe informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

V. Wizerunek

Organizator ma prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników Rekolekcji w przypadku, gdy zostaną oni sfilmowani lub sfotografowani w trakcie lub w związku z prowadzeniem Rekolekcji.